Gwaracja i reklamacje.

Warunki gwaracji i reklamacji towaru niezgodnego z umową.

Oferowana przez firmę JUBIKO biżuteria wykonywana jest z najwyższą starannością i precyzją, przy wykorzystaniu materiałów wysokiej jakości. Użyty metal oraz dodatki stopowe są w pełni zgodne z normami polskiego prawa probierczego;

 

Towary zakupione w sklepie JUBIKO podlegają ochronie zgodnie z odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Stwierdzoną niezgodność z umową można reklamować w ciągu 24 miesięcy od odbioru towaru.

 

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady jest uprawniony do skorzystania ze swoich ustawowych uprawnień z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów.

 

W takim przypadku Klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą:

poprzez email: kontakt@jubiko.eu

telefon: 506 610 102 lub 792 890 005

 

lub przesłać oświadczenie o reklamacji na adres:
JUBIKO
ul. Chodkiewicza 8b/9
78-100 Kołobrzeg

 

JUBIKO, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową, zgodnie z żądaniem Klienta, poprzez naprawę lub wymianę na nowy - odsyła pełnowartościowy towar na swój koszt na adres podany przez Klienta

 

Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 7 (siedmiu) dni oraz wszystkie koszty przesyłki.